درباره شبکه سراسری خیرات نان

شبکه سراسری خیرات نان
پس از گذشت بیش از ۹ سال از اجرای طرح نان کریم اهل بیت (ع) توسط بنیاد وفاق سبزعلوی کشور و افزایش اعتماد
و اطمینان خیرین و حامیان محترم و همچنین استفاده و الگو برداری سایر موسسات و نهادها از طرح فوق الذکر ، بر
آن شدیم تا در سال ۱۴۰۱ موسسه ای با نام شبکه سراسری خیرات نان متعلق به بنیاد را تاسیس نمائیم .


اهداف ایجاد شبکه سراسری خیرات نان:
الف : ترویج نهضت خیرات نان در سطح جامعه
ب: ایجاد انگیزه و رقابت خیرات نان در میان اتحادیه سراسر کشور
ج: حضور جهادی و تدارک اردوهای جهادی با کمک اتحادیه های سراسر کشور
د: هدفمند نمودن کمک خیرین به نیازمندان واقعی با حفظ آبرو و تکریم شان ایشان
پ: پیگیری امور صنفی نانوایان و مساعدت به ایشان ازطریق شرکت آردو نان و وزارت جهاد سازندگی و وزارت صمت
….
…..ت: برگزاری نشست های تخصصی با اتحادیه ها ، برگزاری همایش جهت تقدیر از نانوایان نمونه و
ث: ایجاد رهبری واحد در بحث خیرات نان و جلوگیری از فرایندهای تکراری و غیرلازم
. ج: افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی نهادها و دستگاههای مرتبط با موضوع آرد و نان
چ : تقسیم کار و تعیین نقش بین نهادها (مرتبط با نان) در توسعه این طرح معنوی و حذف تداخل کاری
نحوه کمک به نیازمندان نان شب از طریق شبکه :
به منظور تامین حداقل قوت روزانه نیازمندان با تفاهم نامه منعقده میان بانک شهر و شبکه ، کارت های بانکی
(شاپرک)که صرفا جهت تامین نان این عزیزان تهیه شده است در اختیار ایشان قرار می گیرد تا بتوانند با حفظ شان و
تکریم منزلت این بزرگوران از نزدیک ترین نانوایی محل سکونت نان مورد نیاز خود را تامین نمایند .
شایان ذکراست این کارت ها به صورت ماهانه با توجه به تعداد اعضای خانوار مبلغ مشخصی شارژ و کارت تحویل
سرپرست خانوار می گردد .
این طرح در حال حاضر در سراسر کشور و در همه استانها در اجرا می باشد و خیرین محترم میتوانند مبالغ کمک های
خود را به حساب های این شبکه نزد بانک شهر و بانک سپه واریز نمایند

کارت نان تحت پوششین شبکه

تصویر زیر نمونه کارت نانی که شبکه سراسری خیرات نان به خانوارهای تحت پوشش خود داده است

دکمه بازگشت به بالا